Eläkkeensaajien Keskusliiton liittokokous Lappeenrannassa

(Näpäytä kuvaa hiiren vasemmalla, niin kuva suurenee.)

 

EKL:n liittokous pidettiin 14-15.6.2017 Lappeenrannan Joutsenossa entisissä Rauhan parantola-sairaalan tiloissa. Kokouspaikka oli erinomainen kaikilta osin muuten, mutta ei-kokousyleisön tilat olivat varsin ongelmalliset. Kokoustila oli yllättäen jäähalli, jota siksi ei kyllä olisi uskonut äkkiä katsoen.

Liittokokouksessa käsiteltiin normaalit kolmen vuoden välein käsiteltävät asiat. Alkuun suoritettiin järjestäytymiset, valittiin kokousvirkailijoita tarpeelliset määrät, kutsuttiin uusi kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Asetettiin valiokuntia, joissa yhdessä toimin puheenjohtajana, eli julkilausumavaliokunnassa, siinä oli 14 muuta jäsentä sekä sihteeri lisäkseni.

Näiden jälkeen käsiteltiin sääntömuutokset, joissa tuli yksi uusi merkittävä muutos, liittokokous pidetään tästä eteenpäin neljän vuoden välein. Tämän jälkeen asetettiin ehdokkaat valtuuston puheenjohtajistoon sekä EKL:n hallituksenpuheenjohtajaksi ja jäseniksi varahenkilöineen sekä ehdotus tilintarkastajiksi.

Seuraavaksi käsiteltiin kuluneen kolmen vuoden ajan toiminta- ja talouskatsaukset. Näiden todettiin olevan varsin vaihtelevia, johtuen erilaisista toimenpiteistä joita kauden aikana on tehty.

Edunvalvonnan todettiin olevan hyvällä tolalla, EKL on saanut hyvää palautetta tältä saralta ja on tunnetuin eläkejärjestöistä.

Liittokokoukselle sai etukäteen tehdä esityksiä erilaisista toiminnoista, joita yhdistykset tai piirit halusivat esittää kokoukselle. Teimme RES:n toimesta kaksi esitystä, esitys 36 käsitteli yhdistysten asiakirjojen digitalisointia. Kokouksessa todettiin, että tarvetta on ja lupasin, että yhdistyksemme tekee malliesimerkin tästä. Toinen esityksemme no. 38 käsitteli tapaturmavakuutusta, jota ehdotettiin sellaiseksi, että EKL ottaisi sen kaikille yli 80 000 jäsenelleen. Asiaa on selvitelty yhden vakuutusyhtiön kanssa ja on viritteillä. Kerroin meidän vakuutuksestamme ja se tuomista vaikutuksista.

Kokous käsitteli myös tulevan kauden toimenpideohjelmaa ja se tulee noudattamaan hyvää entistä pohjaa täydennettynä mahdollisesti tulevan sote-uudistuksen erityisellä seuraamisella.

Liiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arja Ojala Tampereelta. Varapuheenjohtajista käytiin vaali ja 1.varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Turkia ja 2. varapuheenjohtajaksi Marja Ulmanen.

EKL:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Simo Paassilta Salosta., varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Aarno Järvisen. Liiton hallitukseen tuli jäsen joka piiristä, lisäksi heille valittiin henkilökohtaiset varamiehet. Tilintarkastajina jatkavat entiset.

Jäsenmaksu päätettiin pitää entisenä koko liittokokouskauden. Jäsenmaksu sisältää myös Eläkkeensaaja-lehden tilausmaksun.

Viimeisenä kokousasian käsiteltiin julkilausuma, joka edellisenä iltana saatiin valmiiksi kokoukselle esiteltäväkseni. Vain kahta sanaa ehdotettiin muutettavaksi, jotka muutokset hyväksyin.

Illanvietto oli kokoustilan naapurissa samassa hallissa. Kaikkiaan noin 400 henkilöä osallistui tämänkertaiseen liittokokoukseen. Näin kokouksen tapahtumat kulkivat pääpiirteissään.

 

Kuva kokoussalista. Kuvan keskirivissä toisena on Nivalan Eläkkeensaajien puheenjohtaja Maija Pyy ja hänen vieressään Oulun Eläkkeensajien matkanvetäjä Tauno Halonen
Oulun piirin yhdistysten edustajia kokouksessaan ennen liittokokousen alkua. Vasemmalla puheenjohtajamme Valto Salonperä
Liittokokous valitsi EKL:n uudeksi puheenjohtajaksi Simo Paassillan, Matti Hellstenin luopuessa tehtävästä
Oulun piirin puheenjohtaja Risto Örling jatkaa EKL:n hallituksen jäsenenä
Kuvassa Outi Laatikainen, Utajärven Eläkkeensaajien puheenjohtaja, Taisto Palo-oja samasta yhdistyksestä valittiin EKL:n valtuustoon alkavaksi nelivuotiskaudeksi
EKL:n valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Turkia ja toiseksi Marja Ulmanen

Teksti:                  Valto Salonperä
Kuvat:                  Pentti Lahdensivu
Artikkelin päivitys: Jorma Jylhä