Ikäkuljettajasta maanteiden King?

Valtaosa tämän päivän ikäkuljettajista on saanut ajokortin viisikymmentä- ja kuusikymmentä luvuilla. Sitten noiden vuosien on liikennekulttuurissa tapahtunut valtavasti asioita, jota senaikainen koulutus ei osannut mitenkään ottaa huomioon.

Tämä tiedostaen yhdistyksemme järjesti kertauskurssin ajotaitojen päivittämiseksi. Saimme koulutuksen toteuttajaksi liikenneopettaja Olli Näyhän CAP-liikennekoulusta. 

Päästäksemme otsikon esittämään kunnianhimoiseen tavoitteeseen käymme läpi nyt toteutuneen teoriaosuuden lisäksi myös ajo-osuuden. Se suoritetaan liikenneopettajan valvomana todellisen liikenteen mukana, sen tilanteisiin ja rytmiin sopeutuen.

Ajo-osuuden suorittamisen jälkeen saamme opettajalta palautteen, jossa käydään suoritus kohta kohdalta läpi. Todetaan oikeat ja myös korjausta vaativat tilanteiden ratkaisut.

Meillä kaikilla on vuosikymmenien aikana hiotunut ajotapa, jota päivittämällä tämän ajan tilanteiden vaatimalla tavalla voimme hyvinkin olla eräänä päivä Maanteiden Kingejä.

Teksti ja sivun päivitys

Jorma Jylhä

CAP-Liikennekoulun opettaja Olli Näyhä piti Ikäihmisten autokouluun osallistuneille teoriaosuuden. Luennon aiheena oli senioriväestön haasteet nykyliikenteessä. Ollia kuuntelle mm. Jouko Alaräihä ja Mirja Salonperä. Kuva Jorma Jylhä
Ikäihmisten autokoululaiset valmistautuu opetukseen. Kuva Vilho Ronkainen
Liikenneopettaja Olli Näyhä havainnollistaa reaktionopeuden vaikutusta liikenteessä selviämiseen pudota kynä-testillä. Testattavana Reino Jolla. Kuva Jorma Jylhä
Liikenneopettajan valvomaan ajoharjoitteluun osallistui kymmenkunta henkilöä. Heitä edustavat kuvassa ajoharjoittelusta palaava Aino Jylhä ja ajoharjoitteluun lähtevä Vilho Ronkainen. Heidän välissään on CAP-Liikennekoulun opettaja Olli Näyhä.