Lumisateinen Kerhopäivä

Vieraanamme oli tänään Rita Kumpulainen, aiheenaan saamelaisena Suomessa.
Suomessa on kolme saamen kielialuetta, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame. Näistä kielistä suurin on pohjoissaame.
Rita kertoi omia kokemuksiaan lapsuudesta alkaen näihin aikoihin asti.
Lapsuudenkotinsa hänellä on Inarin Kutturassa ja siellä puhutaan pohjoissaamea. 
Kun sitten 7-vuotiaana alkoi koulunkäynti, piti matkustaa Inariin ja siellä majoitettiin joko asuntolaan tai perheeseen. Rita majoitettiin sisarustensa kanssa suomenkieliseen perheeseen.
Voi vain kuvitella, kuinka suuri lapsen elämänmuutos on ollut, kun koulua käytiin suomenkielellä ja majoituttiin suomenkielisessä perheessä.
Aikaa myöten tietysti suomenkielikin tuli tutuksi, jopa niin, että omien sanojensa mukaan hän ei nykyisin enää osaa kovin hyvin saamenkieltä.
Matkan varrella niin Ritalle, kuin meille kaikille, on sattunut sekä ylä- ja alamäkiä. 
Vielä nykyäänkin joskus tulee jopa loukkaavia kysymyksiä tai ehdotuksia liittyen saamelaisuuteen.
Ritalla vaikutti olevan myönteinen ja ulospäin suuntautuva elämänasenne.
Teksti Vilho

Rita Kumpulainen kertomassa Saamelaisuudesta Suomessa. (kuva Vilho)
Rita kertoi myös saamelaisten asusteista. Tässä Luhka- asusteen esittely. Vasemmalla Rita, sitten Helena, Aino ja Tuula. (kuva Vilho)
Kerholaiset tarkkaavaisina kuuntelemassa Ritan esitystä. (kuva Jouko E.)