Mölkkyä ja Kesäbocciaa, sekä joskus myös Petankkia tiistaisin Sarkkirannan montulla

Kesätiistait ovat ulkopelien aikaa


Kesäpelit ovat saaneet myönteisen, innokkaan ja varsin runsaan osallistujajoukon joka tiistai Sarkkirannan montulle. Osallistujat ovat luonnollisesti jossain määrin aina vaihtuneet, mutta joka kerta on ollut toistakymmentä osallistujaa.

Kiinnostus tiistaista kokoontumista kohtaan on selvästi lisääntynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tärkein peruste tähän on aktiivinen ja sitoutunut harrasteiden vetäjien joukko. Päivi Laurila, Helena Sipola ja Vilho Ronkainen ovat antaneet hienon panoksensa kokoontumisten onnistumisen eteen.

Boccia, Petankki ja Mölkky muodostavat nyt kokonaisuuden, jossa pelaajilla on valinnan mahdollisuus kokeilla eri lajeja.

Ja vielä on kesää jäljellä. Nyt niilläkin jäsenillämme, jotka eivät ole aikaisemmin lähteneet mukaan, on hyvä mahdollisuus testata heittokäden tarkkuuden ja pelisilmän toimivuutta.

Siis tiistaisin klo 13:00 Sarkkirannan montulle!

Alla olevasta kuvagalleriasta saa käsityksen mitä montulla tapahtuu.
Gallerian kuvat valottavat Mölkky-pelin kulkua.