Mölkkyä Sarkkirannan montulla 29.6.2021

Kesäpelit kiinnostavat jäseniä, kun kokoontumiset kaikkineen ovat jääneet vähäisiksi jo pitkän aikaa, eräästä ikävästä asiasta johtuen.

Tänään montulle oli kokoontunut 12 yhdistyksen jäsentä.
Monet osallistujista ovat hyvin taitavia Mölkyn heittäjiä ja oheiset kuvat kertovat niin taitavien kuin opettelevienkin suorituksista.
Harrastuksen piiriin ovat kaikki jäsenet, niin kokeneet kuin aloittelevat tervetulleita.
Siis tiistaisin klo 13 Sarkkirannan montulle, sään salliessa.

Helena heittää
Paavo Tikkala osaa Mölkyn
Vilho heittää ja Helena kirjaa
Mölkkyä Sarkkirannan montun maisemissa

Kuvat: Jorma Jylhä
Teksti: Vilho Ronkainen