12.3.2020 Kerhopäivä

- - - -

Torstaikerho

RES:n torstaikerhossa 12.3.2020 Jouko Etelä kertoi Kempeleen kunnan kuulumisia.

Hän toi esiin kunnan asukasmäärän voimakkaan kasvun ja sen, että kasvu ei ole pelkästään myönteinen asia.
Vaatiihan se esim. rakentamista ja monien palveluitten kehittämistä.

Jouko kertoi lähinnä numerotietoja talousarviosta, investoinneista ja tuloista.
Menot tahtovat nousta jatkuvasti ja yksi suuri investointi on keskustan koulun uudistaminen.
Terveyspalvelut muodostavat jatkuvasti huomattavan menoerän.
Terveydenhuoltoa kuormittaa tietysti myös se, että palveluitten käyttjiä on kuntalaisten lisäksi n.800 toispaikkakuntalaista.
Kunnan velka on tällä hetkellä 3753€/asukas.

Artikkelin laati
Vilho Ronkainen

- - - -

 

Jouko esittämässä kunnan asioita. Kuvassa myös Kerttu.